На јутјуб каналу "Зеленила Београд" пратите уживо дешавања у гнезду орла белорепана

Од данас, сви заинтересовани могу пратити догађања у гнезду орла белорепана на Великом ратном острву. На јутјуб каналу JKP Zelenilo Beograd уживо се може посматрати гнездо.

Линк на коме се налази канал је: https://www.youtube.com/channel/UCF_nv3PVTsZ_gsdJR0dcUAA

Женка орла тренутно лежи на јајима која је снела почетком фебруара, а очекује се да се младунци излегу током предстојећег викенда.

Сачувати ову птицу која се настанила у срцу двомилионскoг града је прави изазов. ЈКП „Зеленило Београд“ у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда жели грађанима да прикаже јединствену природну реткост коју нема ни једна друга престоница у Европи. Грађани ће бити у могућности да на сајту ЈКП „Зеленило Београд“ гледају како се пар орлова понаша и стара о свом потомству и како младунци расту на гнезду.

Са гнежђењем орлови започињу у другој половини јануара или почетком фебруара. Гнезде се на старијим високим стаблима у лишћарским шумама, најчешће на висини од 20 до 33 метра. Гнездо је импозантна грађевина ширине чак до два и по метра. Женка полаже 2-3 јаја и на њима лежи 38 дана. Оба родитеља брину о младунцима.

Стални видео надзор ће омогућити и заштиту гнезда и пружити прилику свим заинтересованим људима да гледају младунце и њихове родитеље, а да их при томе не узнемиравају.

 

орао

 

Највећи орао Европе, распона крила од 2-2,4 м, гнезди се на Великом ратном острву у самом центру Београда, на ушћу Саве у Дунав. Гнездо је удаљено 2,5 км од центра Београда па представља јединствену атракцију за европске метрополе.

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla) насељава централну и југоисточну Европу и северне и умерене појасеве Азије све до Јапана. Настањује приморја, приобаља већих водотокова, језера и друга водена станишта. Насељава станишта галеријских водоплавних шума која се налазе у плавним зонама у Панонској низији уз велике равничарске реке Дунав, Саву, Тису и Тамиш. Најбројнија популације се гнезде у Горњем Подунављу и Босутским шумама на Сави. Околину Београда насељава чак пет гнездећих парова.

Нeмa прирoднe нeприjaтeљe. Oвaj oрao je индикaтoр здрaвe срeдинe и први рeaгуje нa пoвeћaњe зaгaђeњa у стaништу. Негативан утицај човека на станишта ове врсте утицао је на смањење европске популације белорепана. Стрoгo је зaштићeнa врстa у Србиjи. Брoj гнeздeћих пaрoвa сe крeћe oкo 90.

Најбоља локација за посматрање лета ове величанствене птице је потез код Ушћа и између Ратног острва и спортског центра Милан Гале Мушкатировић. Некада се може видети како кружи високо изнад самог Трга Републике.

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године, састоји се од две речне аде Великог и Малог ратног острва. Укупна површина заштићеног природног добра износи 211,38 хектара.

На Великом ратном острву и водама које га окружују забележено је 185 врста птица. На острву се гнезди 77 врста од којих су 52 станарице, а 25 селице. Положај острва је омогућио велику разноврсност птица у непосредној близини центра Београда. На острву се могу видети изузетне врсте птица у њиховом природном станишту, међу којима мали корморан, црна рода, 7 врста чапљи, преко 40 врста различитих патака, ронци са далеког севера и др. Зими и у периоду гнежђења може се забележити око 80 врста, док се у сеоби може регистровати преко 100 различитих врста птица на Великом Ратном острву и Ушћу.

© ЈКП Зеленило-Београд