• Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА,П1,П2,П3,П4,П5,П6,П7,П8,П9

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА
ПАРТИЈА 1-Траке, украсни папири,сунђери и пропратна галантерија
ПАРТИЈА 2- Декорације и честитке
ПАРТИЈА 3- Стаклене посуде
ПАРТИЈА 4- Керамичке посуде
ПАРТИЈА 5- Пластичне посуде
ПАРТИЈА 6-Новогодишњи украси
ПАРТИЈА 7- Корпе
ПАРТИЈА 8-Ексклузивне посуде
ПАРТИЈА 9-Вештачко цвеће
39298900 разни производи за декорацију

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београдаhttps://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155177

 

Рок за достављање понуда:
16.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одлука о обустави поступка-партија 1

Одлука о обустави поступка-партија 7

Одлука о обустави поступка-партија 8

Одлука о обустави поступка-партија 9

Одлука о обустави поступка -партија 4

Одлука о обустави поступка-партија 5

Одлука о обустави поступка-партија 6

Одлука о обустави поступка-партија 2

Одлука о обустави поступка-партија 3

Обавештење о обустави поступка -партија 1

Обавештење о обустави поступка -партија 2

Обавештење о обустави поступка -партија 3

Обавештење о обустави поступка -партија 4

Обавештење о обустави поступка -партија 5

Обавештење о обустави поступка -партија 6

Обавештење о обустави поступка -партија 7

Обавештење о обустави поступка-партија 8

Обавештење о обустави поступка партија 9

Штампа

ЈН МВ 1.2.43./2016- УСЛУГА, СЕРВИСА РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана13.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.43./2016- УСЛУГА, СЕРВИСА РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА

50000000 – услуге одржавања и поправки

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.02.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА
39298900 разни производи за декорацију

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152799

Рок за достављање понуда:
09.02.2017. године до 10 часова
Јавно отварање понуда:
09.02.2017. године у 10 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

Штампа

ЈНМВ Броj 1.1.54 /2016.- ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „ IMT BOLJEVAC“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „ IMT BOLJEVAC“, редни број ЈН МВ 1.1.54/2016.

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000 разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152630

Рок за достављање понуда:
08.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.02.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 31.01.2017.

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Штампа

ЈНМВ Броj 1.1.59 /2016.- Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ Броj 1.1.59 /2016.- Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом

34913000 разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152283

 

Рок за достављање понуда:
03.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.02.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Штампа

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 3-Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 3-Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000- разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=148901

Штампа

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд