Предузеће данас

„Зеленило Београд“ је комунално предузеће које се стара о јавном зеленилу

IMG 1778Основано је 1929. године. У ЈКП „Зеленило-Београд“ запосленo је 1243 радникa. Структура запослених обухвата све нивое стручне спреме а најзаступљенији су кадрови шумарске и хортикултурне струке.

У надлежности предузећа је око 3000 хектара јавних зелених површина (паркова, скверова, рекреативних комплекса, зеленила стамбених насеља, уличних травњака итд.) Оно се стара и о 49.589 стабала у дрворедима града, у 731 улици, о 22 санитарна објекта, 2.474 жардињера, 18.181 разних типова клупа на зеленим површинама, 2.942 корпи за отпадке, 3.231 клацкалица и љуљашки и 1.350 разних реквизита у оквиру дечијих игралишта.

ЈКП "Зеленило-Београд" поверена су на управљање, односно старање и заштићена природна добра, Велико Ратно острво са површином од 211 хектара, Бањичка шума са површином од 59 хектара, Пионирски и Академски парк као и 33 појединачно заштићених добара - стабала широм Града.

Предузеће има такву унутрашњу организациону структуру да секторски покрива област планирања, пројектовања, изградње и одржавања јавних зелених површина и производње биљног материјала, изградње (подизања) и одржавања (неге) јавних зелених површина.

DSCF2827Предузеће располаже са 12 хектара површине за производњу биљног материјала на отвореном, и 7.000м² под стакленицима.

ЈКП „Зеленило-Београд“ поседује савремену механизацију за подизање зелених површина, одржавање и заштиту биљака, која омогућава предузећу да успешно и ефикасно обавља и најсложеније послове.

Предузећу и професији уопште поверен је, можда, један од најлепших задатака у изградњи Београда, да граду сачува и прошири зеленило, да увећа простор одузет од природе а који се мора вратити човеку.

Унутрашњу организациону структуру Предузећа у 2013. години чини:

  • Сектор за одржавање јавних зелених површина
  • Сектор за изградњу
  • Сектор за биљну производњу
  • Сектор за транспорт и механизацију
  • Сектор за комерцијалне послове
  • Сектор за правне и опште послове и заштићена природна добра

Поред шест Сектора у Предузећу су организоване и самосталне службе:

  • Служба за атестирање и контролу
  • Одељење за контролу квалитета
  • Центар за информисање

© ЈКП Зеленило-Београд