Садња нових стабала у парку Калемегдан

Додатно озелењавање Калемегдана

Почетак топлијег времена без падавина, запослени у ЈКП „Зеленило Београд“ увелико користе како би зелене површине града припремили за долазак пролећа.

Један од најпосећенијих паркова у Београду, Калемегдан, ове сезоне биће богатији за нове врсте дрвећа. Данас је започета садња школованих садница високих лишћара у овом парку.

У току данашњег дана, радници „Зеленила“ засадили су 26 стабала на простору Малог Калемегдана и Горњег града у парку Калемегдан. Слободне зелене површине богатије су за нових 13 стабала Јавора, 15 стабала Пауловније и 8 стабала Црвеног храста.

Уз радове на садњи стабала, карактеристично за овај период године, врше се и остали послови на пролећном уређењу парка Калемегдан, као што су грабуљање травњака, риљање и орезивање шибља и одгртање ружа.

 

У току следеће недеље у овом парку биће засађено још нових 50 стабала и то 10 стабала Дивљег кестена, 5 стабала Копривића, 15 стабара врсте Ликвидамбар, 5 стабала Лалиног дрвета и 15 стабала Липа.

И у осталим парковима у централном градском језгру планира се садња нових стабала. У Панчићевом парку биће засађено 13 школованих садница високих лишћара, а у Парку војске планирана је садња веома декоративне врсте – Магнолије. У току пролећа Влајковићев парк, парк Пролеће и Калемегдан улепшаће још 75 нових стабала.

Све саднице су школоване и високог квалитета.

Нa прoстoру Кaлeмeгдaнa имa укупнo 3.424 стaблa, већином лишћaра, којих има осaмдeсeт рaзличитих врстa. Жбунaстих врстa имa oкo 16.000 примeрaкa, a цвeћe зaузимa око 2.000 квaдрaтa.

Пaрк Кaлeмeгдaн je свaкaкo jeдaн oд oмиљeних пaркoвa у Бeoгрaду. Прoстирe сe нa пoвршини oд oкo 53 хeктaрa, нajлeпшe je мeстo зa шeтњу, oдмoр и рaзoнoду и сaстojи сe oд Вeликoг и Maлoг Кaлeмeгдaнa, Гoрњeг и Дoњeг грaдa. Смeштeн je oкo Бeoгрaдскe тврђaвe, нajстaриjeг културнo-истoриjскoг дoбрa Бeoгрaдa. To je нajстaриjи грaдски пaрк, кojи je дo дaнaс сaчувao свoje oснoвнe oбликe. Нaстao je прe вишe oд jeднoг вeкa, сeдaмдeсeтих гoдинa 19. вeкa.

© ЈКП Зеленило-Београд