Каква је процедура приликом сече, односно орезивања стабала?

Уколико желите да се стабло из оправданих разлога посече или ореже, у писменој форми образложите Ваш захтев и предајте га Одељењу за грађевинско-стамбене послове општине на чијој се територији стабло налази. Захтев се прослеђује на разматрање надлежној Комисији Секретаријата за комунално стамбене послове града Београда. На основу стручног мишљења, тј. записника Комисије, надлежна општина издаје Решење за сечу или интервенцију на стаблима. У случају да се стабло налази на површини која је у приватном поседу, дворишту стамбене зграде или на другој површини специјалне намене, трошкове интервенције на предметном стаблу сноси власник, односно Скупштина станара зграде или други корисник предметне површине. Ако се стабло налази на јавној зеленој површини која је у оквиру Редовног Програма одржавања, наведене радове ће по добијеном решењу од надлжне општине (за сечу или орезивање), извршити ЈКП „Зеленило-Београд“ у време мировања вегетације. У тексту који следи дате су адресе и телефони општинских органа којима треба поднети захтев.

Каква је процедура за надокнаду штете причињене приликом пада дрвета или грана са јавних зелених површина које одржава ЈКП "Зеленило Београд"?

Уколико дође до пада дрвета или грана због јаких удара ветра, снеголома и слично са јавних зелених површина и том приликом дође до оштећења крова, аутомобила.телесних оштећења и слично потребно је одмах позвати ДЕЖУРНУ СЛУЖБУ ЗЕЛЕНИЛА – тел:2650-683.
По Статуту Јавног комуналног предузећа ЈКП Зеленило-Београд бр. 751/2 од 19.02.2002.године, постоје две сталне Комисије, од којих је једна Комисија за процену штете, чији састав и мандат утврђује Управни одбор својом Одлуком.
Ако је дошло до оштећења до 15 часова, радним даном на терен ће одмах изаћи оперативни тим , уклонити гране, дрво... и направиће се записник о штети, који ће потписати присутни руководилац и оштећена страна.
„Записник о штети доноси лично оштећени, предаје га Комисији за процену штете, чије је седиште на адреси Сурчински пут бр. 2,Нови Београд, где оштећени подноси Захтев за надокнаду штете у писаној форми. Комисија за процену штете попуњава образац Пријава штете из основа осигурања од одговорности и оштећени се са комплетном документацијом упућује у Акционарско друштво за осигурање, које у најкраћем року, надокнађује штету.“
Уколико је дрво пало на електричне водове, неопходан је стручни надзор из Електродистрибуције, како би се уклониле гране.
Екипе дежурне службе раде 24 сата током викенда, и од 15 часова до 7 ујутру.
Интервентне екипе уклањају пала стабла и гране, уколико ометају саобраћај и слично и кад није дрво пало са јавне зелене површине.

Да ли надлежни у ЈКП "Зеленило Београд" могу да предузму одређене мере неге на стаблима?

Уколико су потребне мере неге на стаблима (нпр. сеча сувих стабала, издизање и прореда крошњи, сеча грана које гравитирају према фасади и око јавне расвете и сл.) које су предвиђене редовним Програмом одржавања извршиће се без претходно прибављене сагласности стручне комисије, али уколико се ради о здравом стаблу потребно је да се обратите лично са захтевом и образложењем Одељењу са комуналне послове општине којој припадате.

Да ли надлежни у ЈКП "Зеленило Београд" могу да дају информацију када ће се обновити дечији реквизити, клупе, степеништа, пешачке стазе?

Потребно је да се обратите писменим захтевом за санацију степеништа, стаза или обнову игралишта Центру за информисање или Сектору за одржавање ЗП ЈКП "Зеленило Београд". Захтев можете послати електронским путем - мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу: ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за одржавање зелених површина, Ул. Мали Калемегдан бр. 8.

ЈКП "Зеленило Београд" ће након обраде података стручних служби „Зеленила“, иницијативу за санацију проследити ресорном Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, који одобрава средства за пројекте ове врсте, на даље разматрање.

Да ли су надлежни у ЈКП "Зеленило Београд" у могућности да на одређеној локацији поставе заштитну ограду?

Потребно је да се обратите писменим захтевом за ограђивање игралишта Центру за информисање или Сектору за одржавање ЗП ЈКП "Зеленило Београд". Захтев можете послати електронским путем - мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на адресу: ЈКП „Зеленило Београд“, Сектор за одржавање зелених површина, Ул. Мали Калемегдан бр. 8.

ЈКП "Зеленило Београд" ће након обраде података стручних служби „Зеленила“, иницијативу проследити ресорном Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, који одобрава средства за пројекте ове врсте, на даље разматрање.

Да ли су надлежни у ЈКП "Зеленило Београд" у могућности да нам дају информацију када ће бити уређена зелена површина?

Зелена површина се уређује уколико за то постоји потреба, а према редовном програму ЈКП "Зеленило Београд".

Да ли надлежни из ЈКП "Зеленило Београд" могу да нам направе понуду за озелењавање зелених површина које нису у надлежности ЈКП "Зеленила Београд", а које се односе на двориштне установе и предузећа?

У овом случају потребно је да се обратите Сектору за комерцијалне послове, ЈКП "Зеленило Београд", ул. Сурчински пут бр. 2, који ће вам дати све потребне информације.

Да ли надлежни у ЈКП "Зеленило Београд" могу да преузму одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица, које настају контактом стабала са електричним водовима?

Потребно да се обратите ЈП"Електродистрибуција Београд", јер у овом случају је неопходан њихов стручан надзор и одлука да ли је потребно да ЈКП "Зеленило Београд" интервенише и преузме одређене мере којима би се отклонио ризик од нежељених последица.

На који начин може да се добије сагласност за коришћење простора на јавним зеленим површинама?

За добијање сагласности, потребно је да се обратите Сектору за одржавање јавних зелених површина, ЈКП "Зеленило Београд", Ул. Мали Калемегдан бр. 8 а за потребну техничку документацију Бироу за развој и пројектовање ЈКП "Зеленило Београд, Ул. Сурчински пут бр. 2".

Да ли надлежни ЈКП "Зеленило Београд" могу дати информацију која је служба надлежна за разматрање захтева да одређена зелена површина буде предата на одржавање ЈКП"Зеленило Београд"?

Потребно је обратити се са захтевом Општини на којој се површина налази -Одељењу за комуналне и стамбене послове, како би се испитала могућност да одређена површина буде предата на редовно одржавање предузећу ЈКП "Зеленило Београд".

© ЈКП Зеленило-Београд