Дирекција

Адреса: Сурчински пут бр.2, 11070 Нови Београд

Телефон/Факс:
011/66-76-776
011/66-76-183
011/66-02-186
011/66-90-441
011/71-29-266

Поштански фах: 511

Радно време:
радним данима од 07:30 – 15:30 часова

© ЈКП Зеленило-Београд