Документи

Правни оквир

Финансијски извештаји

Корисни документи

Ценовник

Ценовник за 2014. Годину, потписан од стране председника; Надзорног одбора; Одлука Надзорног одбора; Решење Привременог органа града Београда о давању сагласности на Ценовник за 2014. Годину

Текст Решења о давању сагласности на Ценовник ЈКП “Зеленило Београд” за 2014. Годину; Текст Одлуке о усвајању ценовника; Ценовник за 2014. Годину ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА бр. 79 од 31.12.2013. године

Текст Одлуке о усвајању ценовника за 2013. Годину И Текст измене Одлуке о усвајању ценовника за 2013. Годину; Текст Решења о давању сагласности на Ценовник ЈКП “Зеленило Београд” за 2013. Годину; Ценовник за 2013. Годину ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ГРАДА БЕОГРАДА бр. 5 од 25.02.2013. године

© ЈКП Зеленило-Београд